Beplantingen i år er noe på etterskudd. De fleste endringene skyldes bussveiprosjektet og endringer gjort i samråd med Allservice hvor det er best egnet for utplanting.

Amplene langs blokkene ved sjøfronten utgår da de er for utsatt fra vind og har dårlig tilvekst. Her jobber vi med å finne gode alternativer for neste år.

Avtalen med Allservice er lite oversiktlig i omfang og mengde og vil bli vurdert.

Det største skjemmende såret i beplantningen skyldes initiativet som ble iverksatt for å fjerne busker og trær fra skråningen mot fotballbane og aktivitetspark. Etter fjerningen ble det strødd bark på hogstområdet og det har resultert i det skammelige synet vi ser i dag. Velforeningen vil bore i denne handlingen for å finne ut hvor forslaget kommer fra og hva som var tenkt sluttresultat.