Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 21. oktober.

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 21. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør er som forrige gang at det ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå i tidsrommet fra kl 08.30 -15.

tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

default
Share via
Copy link
Powered by Social Snap