Det pågår mye støyende arbeid på kaiprosjektet.

Entreprenørene gjør en veldig godt jobb for oss på kaiprosjektet, men når det gjelder pelearbeidet er det er dessverre ikke til å unngå at dette er og blir et arbeid som er mer støyende enn vi forutsatte. Vi beklager dette. I de første ukene gikk alt etter planen med nedsetting av ca to peler per dag, men vi er nå kommet i et område med mer kompakte og faste masser enn det vi forutså basert på grunnundersøkelsene. Dette betyr at entreprenøren må  slå flere slag per pel for å få dem ned, noe som tar lenger tid og gir et annet støybilde. I tillegg er det slik at mer tid per pel gjør at vi ikke blir ferdige med pelearbeidet i løpet av oktober og at det ifølge revidert fremdriftsplan vil strekke seg til midten av november.

Arbeidstiden for støyende arbeider i sjø er som tidligere informert fra kl 07-16, mandag -fredag. Det er montert støymåler på Laberget 96 og den viser at vi ligger noe over grenseverdier for tillatt støynivå på dagtid. For å imøtekomme grenseverdier/støykrav kunne vi redusert arbeidstiden per dag, men da med den konsekvens at ferdigstillelsesdato for pelearbeidet ville blitt enda senere. En utsatt ferdigstillelse av arbeidene i sjø, med forlenget peleperiode, vil også utfordre andre krav vi har til byggearbeidet.

Den totalte byggeperioden for prosjektet med arbeider i sjø og på land vil pågå frem til mai 2024.

Vi er veldig takknemlige for den tålmodighet og velvilje dere har vist til nå, og ber og håper på forståelse for den støy og ulempe som pågående arbeider, med forsinket fremdrift medfører.

Dersom det er spørsmål kan dere kontakte prosjektleder i Stavanger utvikling, Tove Marie Sandvik, per e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Share via
Copy link
Powered by Social Snap