Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 7. oktober

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 7. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør går ut på at dette ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå ca fra kl 9-15.

Håper på forståelse for at dette arbeidet må utføres i helg, utenom øvrig arbeid med bygging av kaien.

Med vennlig hilsen

Tove Marie Sandvik

Prosjektutvikler

default
Share via
Copy link
Powered by Social Snap