Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen:

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen. Vi skal begynne utbygging av bussveien på denne strekningen, og første steg er å stenge eksisterende undergang under Diagonalen ved Jåtten. Det åpnes ny undergang under Diagonalen ca. 150 meter lenger nord som skal benyttes til gang- og sykkeltrafikk fremover. Når rundkjøring under bakken er tatt i bruk og arealet over rundkjøring er opparbeidet i 2026 kan en velge å krysse Diagonalen på bakkeplan. Endringen som nå gjøres kan medføre noe lengre avstand for personer i området frem til 2026. .Vi vil minne om at skolegården ved Jåtten skole ikke skal brukes for gjennomgang. Ny gang- og sykkelsti vil bli godt skiltet i området.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap