Da kan vi med glede informere om at pelearbeidet ferdigstilles mandag formiddag. Sluttfasen av dette arbeidet gikk heldigvis raskere enn forutsatt.

Dette betyr at vi nå går inn i en ny fase av prosjektet, men dessverre fremdeles med støyende arbeider.

Det var, som dere kjenner til, stor anleggsvirksomhet i Jåttåvågen og entreprenøren finner mange gamle, solide betongelementer (dekker, kranfundament, kaielement  mv) på og under bakken. Dette må bort når det skal bygges nytt med blant annet vann- og avløpsledninger, vei, torg og park til den nye bebyggelsen.

Dagens kaifront består av et langt betongelement som må fjernes og det dukker fremdeles opp noen mindre betongelementer andre steder på området. Den støyende meislingen gjøres for å dele opp betongelementene før de kan klippes for dermed å skille ren betong, som kan gjenbrukes, fra armeringsjernene, som gjenvinnes.

Dette gir beklageligvis perioder med mye støy og entreprenøren kan per i dag ikke si noe om hvor lang tid det vil ta. Arbeidet igangsettes onsdag 1. november.

Vest Betong er ellers godt i gang med å produsere elementene til den nye kaien. Disse vil bli heist på plass utover senhøsten og vinteren.

Stangeland Maskin jobber både med ledningsanlegg og med utfyllingsarbeidet i sjø, og vil om kort tid gå i gang med plastringsarbeidet som utgjør selve overflaten av fyllingen.

Igjen – takk for tålmodigheten. Det blir fint til slutt!

Dersom du har spørsmål om anleggsarbeidet, kan du kontakte Stavanger utvikling KF v/Tove Marie Sandvik på e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no