Naboinformasjon:

Vi tar kontakt på vegne av Odden 1 As, da vi i Veidekke har fått i oppdrag med å bygge trinn 1 på området i Hinna Park. Trinn 1 vil bestå av 3 boligbygg med 56 leiligheter og en parkeringskjeller under. Fasadene i prosjektet vil ha et preg av teglstein og metallkomposittplater og takene vil bli dekket med sedum. Det vil i trinn 1 også etableres noen uteområder med lekearealer i forlengelse av den offentlige fjordparken i sør.

Vi vil starte arbeidene i starten av juni med mindre graving etterfulgt av pelearbeider som vil vare frem til slutten av august. Vi regner med å holde på med dette trinnet frem til forsommeren 2026.

Et byggeprosjekt vil medføre en del støy, primært i fasen der vi fundamenterer, graver og jobber med råbygget. Vi har jobber med å redusere støy og co2 i prosjekteringen, slik at vi borer pelene i stedet for å hamre dem ned i bakken. Det er på ingen måte en støyfri prosess, men det er bedre enn alternativet som er ramming av pelene. Det vil bli en del tungtransport til og fra byggeplassen som også vil medføre støy.

Vi vet av erfaring at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Men, byggeplassen er en livsfarlig lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller til foreldre med mindreårige barn:

            Hold barna vekk fra byggeplassen

            Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor ute på byggeplassen eller på mail til meg rune.holm@veidekke.no.

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i Hinna Park, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Dersom det er spørsmål til utbyggeren Odden 1 As er kontaktpersonen Espen Ekeland espen.ekeland@OBOS.no.

Stavanger, 15. mai 2024

Veidekke Entreprenør AS, Rune Holm, Prosjektleder