Oppstart i nytt arbeidsområde Jåttåvågveien.

Nå starter KSR opp arbeid i nytt område i Jåttåvågveien. I dette området skal det legges nye kabler. Arbeidet vil primært foregå i eksisterende arealer. Bildet under viser nytt arbeidsområde.

 Vi starter først opp med å renske bort eksisterende belegg og vegetasjon i området. Når dette er gjennomført må det graves slik at de nye kablene kan legges ned. Beboere som blir berørt skal alltid sikres tilgang til sine eiendommer når arbeidet pågår.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap