Sameierforum.

Hinna Park velforening inviterer til Sameierforum mandag 17.10-22. kl. 18.00 i Skråtårnet. Hensikten med Sameierforum er å samordne kjøp av varer og tjenester til sameiets fordel:

Utveksle erfaringer – Vaktmester tjenester – energi – Eiendomsforvaltning – Vedlikehold inne og ute med mer, listen er lang.

Vi har invitert Stine Reed (Enhet planlegging og utbygging – Bussveien) og Entreprenør fra KSR.

De vil orientere om status, trafikale løsninger og fremdriftsplan.

Det vil ikke bli sendt ut referat i etterkant av møte da vi er avhengig av personlig fremmøte. Vi håper at min. 2 personer stiller fra hvert sameie.

Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med Harald (93039237).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap