Siste nytt Bussveien (Okt.)

Hei,

Mot slutten av uken/tidlig neste uke legger vi om trafikken et lite strekk ned mot den store rundkjøringen ved Diagonalen. I dette området skal KSR gå i gang med å etablere en omkjøringsvei som skal brukes når vi starter å bygge den nye rundkjøringen med lokk ved Diagonalen. Alle tre kjørefelt ivaretas når vi legger om trafikken i denne fasen.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Stine Reed

Nabokontakt

Enhet planlegging og utbygging – Bussveien

+ 47 457 32 580

Share via
Copy link
Powered by Social Snap