UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Hinna Park Velforening ønsker å stoppe utbygging av tomt O1 på Laberget – Hinna Stavanger som i dag er grøntområde, og innenfor 100 meter fra sjøen.

Stavanger kommune planlegger et stort bygg som vil få store konsekvenser for nærmiljøet og vidsyn til sjøen for turgåere på Stavanger turistforening sin tursti langs Boganes. Mer trafikk/tungtrafikk på skoleveien, redusert parkering for svært mange boenheter, og reduksjon av grøntareal vil også bli en realitet om politikere stemmer for utbygging.

Gi din underskrift for å stoppe nedbygging av grøntområde.

https://www.opprop.net/stopp_nedbygging_av_grontomrade_mot_sjoen_tomt_01_laberget_hinna_bydel_-_stavanger