Trafikkomlegging tirsdag 19.desember.

Tirsdag 19. desember blir det en mindre trafikkomlegging ved jernbanen i Jåttåvågen. Det vil bli etablert ny rundkjøring mot Jåttåvågen, og trafikken sørover legges mot Jåttå VGS. Det opprettholdes to felt fra Jåttåvågen opp mot ny rundkjøring, slik det er i dag. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeiding av nytt arbeidsområde.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap