Tirsdag 10. oktober legger vi gang- og sykkelveien gjennom ny undergang ved Austtunsletta. Vi legger om i løpet av kvelden når ettermiddagsrushet er overstått. I midten av september la vi om trafikken i området slik at vi kunne etablere midlertidige gang- og sykkeladkomster til den nye undergangen. Alle gangveier blir opplyst, og det kommer lyslenker i undergangen.

Her kan du lese mer: : https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/