Onsdag 19 juni 2024 kl 18.00 møtte ca. 120 person til informasjonsmøte i regi av Hinna Park Velforening på Jåtten Videregående skole.

Medlemmer og omkringliggende naboer var invitert.

Møte startet med en presentasjon av Hinna Park Velforening ved styreleder Elin Kro om foreningens status og muligheter fremover.

Rogaland fylkeskommune ved Plan-prosjekteringsleder Marthe Håvardsholm, Byggeleder Sjur Stangeland og Kontrollingeniør/SHA koordinator Eivind Skjolden Bryne presenterte veiprosjektet Bussvei og status i fremdrift:

• Hele anlegget ferdigstillelse 1. juni 2026
• Trafikk i rundkjøring Diagonalen etter sommerferien 2024
• Buss på Diagonalen ved årsskifte 24/25
• Trafikk i Hinnasvingene-kulvert høst 24

Stavanger kommeune – Stavanger utvikling ved Tove Marie Sandvik og Hinna Park Utvikling ved Bernt Martin Ness presenterte planer for Hinna Park Nord.

Det ble gitt en presentasjon av Stavanger kommune sine planer om nedbygging av grøntareal for tomt O1 på Laberget ved leder for aksjonsgruppen Øyvind Bjaanes. Konsekvenser av bygningsmasse ble illustert ved animasjonsfilm og konsekvenser i  forhold til trafikk og gjesteparkering ble belyst. 

For hvert innlegg ble det stilt gode spørsmål som ble besvart fortløpende.