HPV vil i nærmeste fremtid annonsere info møte i sakens anledning.