Det skrider fremover med kaiprosjektet og ferdigstillelsedato er fremdeles i slutten av mai.

Mye av gjenstående arbeid er steinplastring ute i sjøen, et arbeid dere kan følge daglig med noen lengre arbeidsdager.

Når maskinfører er ferdig i vestre del av kaien, så fortsetter han i øst langs det som i forbindelsen med utbygging av Odden skal bli et fint grøntområde.

Videre pågår arbeidet med kaien der neste runde med støpearbeid blir mandag 11. mars. Da vil Vest Betong etter planen arbeide utover kvelden.

Dette er ikke spesielt støyende arbeid, men lyskastere vil stå på etter mørkets frembrudd og frem til arbeidet er avsluttet.

Etter dette gjenstår en dag med et noe mindre støpearbeid , men dato er ikke bestemt.