Onsdag 12. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Den andre kjørebanen som går vestover, blir flyttet inn i det andre bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av kjørefelt, sykkelstier og sidearealer. 

Denne omleggingen vil bli liggende til sidearealene er ferdigstilt slik at veien og gangarealet kan legges tilbake der det skal gå i permanent situasjon.

Det blir ingen endring av gang- og sykkelsti

Hinna Park Omlegging