Tirsdag 04. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Kjørebanen som går østover blir flyttet inn i midten i det ene bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse og ferdigstillelse av kjørefelt, sykkelsti og sidearealer hvor trafikken går i dag.

Om ca. 2 uker vil også det vestgående kjørebane bli flyttet inn i bussveien.

Det blir ingen endring av gang- og sykkelsti og nedkjørsel til parkeringskjeller blir opprettholdt.