Kategori: Informasjon (Side 11 av 14)

Hinna Park velforening ble stiftet mai 2018 av Harald Krohn-Pettersen og Gunnar Nygård. Formålet var å gi det ytre bo og arbeidsmiljøet et løft.
Mottoet skulle være: «Mangfold og samhandling skaper en levende bydel»
Velforeningen skulle ha et ønske om at Hinna Park skulle bli den mest attraktive bydelen å bo og jobbe i.
I dag består velforeningen av 14 sameier (640 boenheter) og borettslag (90% av beboerne) og 9 bedrifter: Aker BP, Oris Dental, Arriva Shipping, Wintershall, Aker Solution, HitecVision AS, Bouvet, Stadionparken, Viking FK og Veidekke AS.
Blir du med på laget?

Parkering Laberget

Endring i parkeringsbestemmelsene.

Da kan HPV inkassere en liten seier på vegne av beboerne. Parkeringen i Laberget er fri mellom 17.00 – 07.00

Det er de enkelte sameienes oppgave å informere beboere at parkeringen i denne perioden ikke gjelder bil nr.2 eller jobb/tjenestebil.

Ny ordning trer i kraft når nye skilt er på plass.

Bussvei

Her er forslaget som blir lagt ut til høring i høst.

Sjå reguleringsplanen og film av Bussveien gjennom Jåttåvågen her

Statens vegvesen er ferdig med forslag til reguleringsplan for Bussveien gjennom Jåttåvågen.

Planleggarar i Statens vegvesen har saman med prosjekteigar Rogaland fylkeskommune jobba med bussveiplanane for Jåttåvågen i fleire år. Denne veka leverer dei planen til behandling i Stavanger kommune.

– Vi er stolte over planen vi nå leverer ifrå oss. Løysinga er framtidsretta, med gode tilbod til alle som går, syklar og reiser med buss, seier planprosessleiar i Statens vegvesen, Richard Wigestrand.

Bussveien gjennom Jåttåvågen er cirka to kilometer lang, mellom Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen. Langs strekninga kjem sykkelfelt og fortau.

 

Les videre

Dette kan ta litt tid..

Arbeidet rundt kanalpiren er ikke avsluttet…

Til HPV kan Espen Kleppa. Ass. Prosjektleder – Metier OEC AS – Region vest fortelle:

Bygge gjerde ved vannspeilet står der på grunn av at tre-dekke i dette området er tatt opp for å gjøre en utbedring mot fasaden til Kanalpiren. Det er muligens planer om å skifte hele tre-dekke rundt Kanalpiren, men det er ikke bestemt enda hvilket materiale som skal legges. Derfor står bygge-gjerde frem til det blir bestemt om tre-dekke skal remonteres eller om det skal skiftes.

Stranden

Fantastisk flott arbeid…

En kjempe stor takk til Stavanger kommune (Park & vei) og til Jack Kaj Winter Dalhaug Ravnsbæk for å ha respondert så raskt på velforeningens henvendelse angående oppgradering av grussti og strand. Det ble fantastisk flott. Velforeningen ser frem til å plante blomster og prydbusker neste år når vi er igang med sone 2/3.

 

 

 

 

Avløpsforhold og badevannskvalitet

Hinna Park velforening (HPV) tar saken opp med Stavanger kommune, vann og avløpsverket.

Til HPV sier seksjonsleder Bjørn Zimmer Jakobsen følgende:

Den langsiktige løsningen på avløpssituasjonen, med tilhørende dårlig badevannskvalitet, knytter seg til etablering av ny pumpestasjon og omlegging av kulvert og utslippsledning. Dette må i utgangspunktet gjennomføres i forbindelse med utviklingen av Jåttåvågen del 2, og henger tett sammen med reguleringsprosesser og valg av utbyggingstakt og strategi. Det jobbes imidlertid i disse tider med en løsning som kan framskynde denne prosessen. Vårt ønske er få etablert  den aktuelle infrastrukturen i forkant av, eller i forbindelse med, etablering av bussveien inn i området. Også dette henger sammen med pågående reguleringsendringer mm., men vi har håp om å kunne få til en raskere prosess enn tidligere fryktet.

Dette som en foreløpig og umiddelbar orientering. Forhåpentligvis kan vi si mer i løpet av oktober måned. Vi håper på forståelse for at på dette tidspunkt er det en del brikker som enda ikke er helt på plass.

 

Parkering i Laberget.

 Gjesteparkering uten å få bot.

HPV er nå i dialog med Stavanger Kommune om å endre dagens parkeringsbestemmelser i Laberget.

Saken som kom til årsmøte var som følger:

Beboerne ønsker å ha fri parkering (gjesteparkering) mellom Kl. 17.00 – 07.00. Ellers fri parkering hele døgnet som i dag på «røde dager». 4 timers regelen gjelder kun mellom Kl. 07.00 og 17.00

Det må være de enkelte sameienes ansvar å opplyse egne beboere, at eventuell ny ordning ikke gjelder parkering av bil nr. 2 eller jobb/tjeneste bil.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »