Stranden.

Dette har vi ventet på lenge.

Velforeningens neste prosjekt er igang. Her vil det bli sådd i plen fra Stavanger kommune (Park & vei).  Det er Natur og idrettservice (NIS) som utfører arbeidet. Velforeningen vil senere stå for beplantning. Stavanger kommune står for vedlikeholdet.

Vil du bidra? Bruk velforeningens vipps konto: «Hinnapark-velforening».

 

Grusstien

Et av velforeningens mange prosjekter…

Et av velforeningens mange prosjekter er nå igang. Asfalt på stien fra Laberget til «platået». NIS som gjør jobben for Stavanger kommune vil prøve å gjøre seg ferdig med jobben i løpet av dagen (06.05). De fortsetter på stranden etter denne jobben. Fantastisk.

Stranden

Da er ting på gang…

Stavanger Kommune (Park & vei) har nå satt arbeidet med oppgradering av stranden i bestilling og kø.  Det vil bli gressplen med grussti diagonalt. Velforeningen vil stå for beplanting. Vedlikehold som klipping ordnes av Stavanger Kommune. Stavanger Kommune håper å være ferdige til fellesferien.  Velforeningen ser på muligheter for kajakk-hotell på østsiden av gangbroen.

De som evt. er interessert må ta kontakt.

Ny stor jobb har startet langs Aker bygget.

Fare for at fasade-plater løsner.

Byggeleder Christian F Røine fra firmaet Hent, kan fortelle velforeningen at arbeidet langs aker bygget (fasaden) er en reklamasjons jobb til 15.mill. Materialene bak fasade-platene er morknet. arbeidet vil ta 3 til 6 uker. De håper å være ferdig til 17.mai Det gjør også vi som bor her.

Sperring av fortauer langs Seaview.

Glass faller ned fra Seaview

Styreleder Synnøve Garborg forteller til velforeningen:

«Inntil sameiet er trygge på at glass ikke faller ned må fortauet stå avstengt. Prosessen går dessverre veldig sakte.
Sameiet avventer tilbakemelding fra utbygger.
Saken blir fulgt opp ukentlig.
Antar at det går enda noen uker før vi vet hva veien videre blir.»